Normalizacja bezpieczeństwa zgodna z System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013

Każda organizacja powinna świadomie i rozważnie podchodzić do problematyki ochrony przetwarzanej informacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Warto w tym obszarze skorzystać z wypracowanych i sprawdzonych w przemyśle norm i praktyk jak np. normy ISO lub PN.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013

Certyfikat ISO 27001

Od 2017 roku nasza organizacja działa zgodnie z normą ISO 27001. Jest to międzynarodowa norma opracowana dla uporządkowania procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach. Ważnym elementem stosowania normy jest posiadanie działającego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Polityki Bezpieczeństwa dostosowanej do specyfiki organizacji.

Dane poufne

W Hakon Software na co dzień pracujemy z danymi poufnymi i wrażliwymi. Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury i zabezpieczenia, które gwarantują bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa w naszej współpracy.

Kontrola

Pracując z Firmą, która działa zgodnie  ISO 27001 mają Państwo pewność, że podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa zostały przeanalizowane i opisane, ryzyka zidentyfikowane i zminimalizowane a pracownicy Firmy działają bezpiecznie w wytyczonych ramach i pod należytą kontrolą.

Polityka bezpieczeństwa Hakon Software

Nasza Firma pomaga także wypełnić wymagania techniczne i informatyczne niezbędne do zrealizowania postanowień Polityki Bezpieczeństwa niezbędne do  wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji takich jak np. ISO 27001.

Jeżeli jesteś zainteresowany listą referencyjną, wdrażasz ISO i potrzebujesz pomocy informatyków lub planujesz wdrożenie ISO 27001 zapraszamy do kontaktu: