W outsourcingu usług informatycznych pewne obszary można standaryzować, a niektóre wymagają indywidualnego podejścia. Każda organizacja jest inna i przez to wyjątkowa. Nasza obsługa jest zawsze dopasowana do Klienta, ale mamy wypracowany zestaw narzędzi i procedur, które zwyczajnie ułatwiają codzienną pracę.

Stała opieka w formie umowy SLA (ang. Service Level Agreement)

Według naszego doświadczenia najlepszą formą długofalowej współpracy jest gwarantowana umowa serwisowa, która definiuje ramy wzajemnej współpracy, określa czasy obsługi i maksymalny czas usunięcia usterki, a także precyzuje kanały komunikacji i priorytety wykonywania działań. Umowa taka generuje stały, ale przewidywalny i ograniczony z góry koszt miesięczny. Nie mamy kłopotów z dostępnością informatyka, nie ma również ograniczeń związanych z urlopami czy chorobami.

W ramach takiej umowy mamy gwarantowane wsparcie zespołu specjalistów oraz gotowość do realizacji dodatkowych projektów i zleceń.

Stały koszt

Dostępność

Bezpieczeństwo

Koszt takiej umowy dla Firmy wyposażonej we własny serwer i sieć, w której pracuje kilkanaście osób  wyposażonych w komputery stacjonarne lub laptopy zaczyna się od kilkuset złotych miesięcznie.

Stała opieka z formie umowy SLA, rozliczenie godzinowe.

Taka forma umowy ma wiele zalet klasycznej umowy SLA, ale w tym przypadku nie mamy gwarancji stałego miesięcznego kosztu. Istnieje ryzyko, że w przypadku poważniejszej awarii cały koszt usługi usunięcia usterki będzie trzeba pokryć ze środków Klienta.

Dostępność

Bezpieczeństwo

Współpraca bez stałej umowy

W przypadku umów SLA czas reakcji na sytuacje awaryjne jest na poziomie kilku minut, usunięcie awarii to zazwyczaj kilka do kilkudziesięciu minut. Jednak przy braku stałej umowy nie ma niestety gwarancji tak szybkiej reakcji i usunięcia powstałej usterki. Możemy natomiast bezpiecznie zaplanować modernizację systemu lub okresowe zaplanowane przeglądy i wizyty serwisowe.

Bezpieczeństwo

Niezależnie od wariantu współpracy zawsze jesteśmy pierwszą linią wsparcia do wszystkich systemów informatycznych. Dbamy o to, aby twoja Firma działa w sposób ciągły i bezpieczny. Troszczymy się nie tylko o to, aby dane były zawsze dostępne, ale również poprawnie zabezpieczone.

Skontaktuj się z nami