Czym jest standard ISO 27001?

Jakość produktów oraz usług każdego przedsiębiorstwa można weryfikować i certyfikować. Takie rozwiązanie umożliwiła międzynarodowa organizacja ISO (International Organization for Standardization), która przygotowuje profesjonalne standardy norm jakości, które są skrupulatnie weryfikowane przez akredytowane jednostki certyfikacyjne. Po pozytywnym przejściu oceny marka otrzymuje certyfikat, który potwierdza zapisaną w normach jakość wyrobów lub usług. Chęć uzyskania certyfikatu ISO wykazuje coraz więcej firm, które w obliczu rosnącej konkurencji chcą pozostać wyróżnione. Wybór odpowiedniego certyfikatu zależy od branży oraz jej specyfiki – może to być jakość zarządzania i funkcjonowania systemu organizacji, mogą dotyczyć także środowiska oraz bezpieczeństwa.

Niezależnie od wyboru typu certyfikatu, jego posiadanie będzie dla firmy równoznaczne z potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych produktów lub usług, a także potwierdzi jej wiarygodność w oczach potencjalnych klientów. Szczególnym rodzajem certyfikatu jest norma 27001, która potwierdza międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem informacji, to znaczy: tworzenia, utrzymywania oraz rozwoju systemów za nie odpowiedzialnych. W praktyce jest to powszechnie znana norma, której wdrożenie zapewnia klientom marki skuteczną ochronę ich danych. ISO 27001 pomaga zatem chronić dane z zakresu ich:

  • poufności,
  • dostępności,
  • integralności.

Dzięki temu rozwiązaniu dostęp do nich będą miały jedynie osoby do tego upoważnione, w momencie, gdy informacje takie będą wymagane. Dodatkowo, wdrożenie ISO 27001 zapewnia także dokładność oraz kompletność informacji, zgromadzonych na potrzeby obsługi danego klienta. Aby otrzymać certyfikat normy 27001 należy najpierw wdrożyć zgodny z obowiązującymi w standardzie system zarządzania, a następnie przeprowadzić szkolenia oraz audyt. Na podstawie wdrożonych systemów i zmian zostanie przeprowadzona weryfikacja, którą może wykonać każda akredytowana jednostka certyfikacyjna.

Skontaktuj się z nami