Wysokie wymagania

Wraz z szybkim rozprzestrzenianiem się cyfrowych nośników danych i wzrastające wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji, zmiana była konieczna. Nowy standard DIN 66399 w pełni uwzględnia obecną sytuację i potrzeby z nią związane. Według nowej normy wymóg ochrony danych dzieli się na trzy klasy. Typ danych jest kontrolowany w celu określenia wymagania sposobu ich ochrony w firmie. To wskazuje, jakie sposoby niszczenia nośników są wymagane dla danego typu danych.

Klasa ochrony 1

standardowa ochrona danych. Dokumenty dostępne dla większych grup osób. Np. zwykłe dokumenty firmowe, które są ogólnodostępne

Norma niszczenia H3

Nośnik mechanicznie/elektronicznie uszkodzony i zdeformowany

Klasa ochrony 2

zwiększona potrzeba ochrony danych poufnych. Dokumenty dostępne dla wąskich grup osób. Np. bilanse, raporty, zestawienia płac, dekrementacja przetargowa dokumenty podatkowe, dokumentacja medyczna itp.

Norma niszczenia H5

Nośnik mechanicznie /elektronicznie uszkodzony zdeformowany i wielokrotnie pocięty,
powierzchnia ścinki maksymalnie 320 mm2

Klasa ochrony 3

bardzo wysoka potrzeba ochrony poufnych i tajnych danych, których ujawnienie mogłoby się wiązać z poważnymi konsekwencjami dla firmy. Np. strategiczne dokumenty firmy, plany rozwoju, dokumentacja procesowa, dokumentacja wojskowa itp.

Norma niszczenia H7

Nośnik mechanicznie /elektronicznie uszkodzony zdeformowany i wielokrotnie pocięty,
powierzchnia ścinki maksymalnie 5 mm2

Bezpieczeństwo

odbiór nośników informacji przeznaczonych do niszczenia realizowany jest w bezpiecznych pojemnikach

Pewność

kasowanie informacji z twardych dysków wykonywane jest metodą sprzętową, tzn. twarde dyski poddawane są mechanicznej destrukcji w niszczarkach spełniających wymogi normy DIN 66399

Certyfikat

każdy Klient otrzymuje certyfikat potwierdzający zniszczenie nośnika zgodnie z standardem DIN 66399

Przejrzystość i kontrola procesu

stały nadzór i elektroniczna dokumentacja zawierająca numery seryjne niszczonych dysków twardych

Opłacalność i ekologia

rozwiązanie ekonomicznie i bezpieczne dla środowiska

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Nic prostszego!

Wypełnij formularz poniżej, a my w ciągu godziny skontaktujemy się z Tobą!

Rozpocznijmy współpracę!

Wykorzystaj nasze doświadczenie na rynku IT i dowiedz się jak możemy pomóc Twojej firmie

    Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z klientem.
    Administratorem danych osobowych jest Hakon Software sp. z o.o.,
    ul. Nike 1, 80-299 Gdańsk, tel. +48 509 170 927; e-mail: hakon@hakon.pl

    Telefon: +48 532 454 856

    E-mail:  hakon@hakon.pl