Niszczenie danych

Niszczenie danych w obecnych czasach nie jest proste, nawet z kawałków nośników można bez większego trudu odzyskać dane. Dlatego naszym klientom oferujemy niezawodne niszczenie dysków twardych i nośników danych zawierających dane wrażliwe, tak aby te poufne informacje nie dostały
się w niepowołane ręce. Jest to jedyny w pełni skuteczny sposób niszczenia danych zapisanych na cyfrowych nośnikach informacji poprzez ich mechaniczną destrukcję zgodną z najnowszym standardem DIN 66399.

Wraz z szybkim rozprzestrzenianiem się cyfrowych nośników danych i wzrastające wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji, zmiana była konieczna. Nowy standard DIN 66399 w pełni uwzględnia obecną sytuację i potrzeby z nią związane. Według nowej normy wymóg ochrony danych dzieli się na trzy klasy. Typ danych jest kontrolowany w celu określenia wymagania sposobu ich ochrony w firmie. To wskazuje, jakie sposoby niszczenia nośników są wymagane dla danego typu danych.

Standardy

Standard H3

 • Nośnik mechanicznie/elektronicznie uszkodzony i zdeformowany

Standard H5

 • Nośnik mechanicznie /elektronicznie uszkodzony zdeformowany i wielokrotnie pocięty, powierzchnia ścinki maksymalnie 320 mm2

Standard H7

 • Nośnik mechanicznie /elektronicznie uszkodzony zdeformowany i wielokrotnie pocięty, powierzchnia ścinki maksymalnie 5 mm2

Klasy ochrony

Klasa ochrony 1

 • Standardowa ochrona danych. Dokumenty dostępne dla większych grup osób. Np. zwykłe dokumenty firmowe które są ogólnodostępne Norma niszczenia H3

Klasa ochrony 2

 • Zwiększona potrzeba ochrony danych poufnych. Dokumenty dostępne dla wąskich grup osób. Np. bilanse, raporty, zestawienia płac ,dekrementacja przetargowa dokumenty podatkowe, dokumentacja medyczna itp. Norma niszczenia H5

Klasa ochrony 3

 • Bardzo wysoka potrzeba ochrony poufnych i tajnych danych, których ujawnienie mogłoby się wiązać z poważnymi konsekwencjami dla firmy. Np. strategiczne dokumenty firmy, plany rozwoju, dokumentacja procesowa, dokumentacja wojskowa itp. Norma niszczenia H7

Korzyści

Korzyści przeprowadzenia mechanicznej destrukcji cyfrowych nośników informacji:

 • bezpieczeństwo: odbiór nośników informacji przeznaczonych do niszczenia realizowany jest w bezpiecznych pojemnikach;
 • pewność: kasowanie informacji z twardych dysków wykonywane jest metodą sprzętową, tzn. twarde dyski poddawane są mechanicznej destrukcji w niszczarkach spełniających wymogi normy DIN 66399;
 • przejrzystość i kontrola procesu: stały nadzór i elektroniczna dokumentacja zawierająca numery seryjne niszczonych dysków twardych;
 • opłacalność i ekologia: rozwiązanie ekonomicznie i bezpieczne dla środowiska.
 • każdy Klient otrzymuje certyfikat potwierdzający zniszczenie nośnika zgodnie z standardem DIN 66399;

Skontaktuj się z nami