Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne GUMed

“Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego UCS GUMed Sp. z o. o. zostało powołane na mocy, obowiązującej od 1 lipca 2011 r., Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. W oparciu o zaistniały stan prawny Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Uchwałą Nr 35/2011 z dnia 24 października 2011 roku, podjął decyzję o zawiązaniu spółki
kapitałowej do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie stomatologii. Na mocy powyższej Uchwały 2 grudnia 2011 r. został podpisany akt założycielski Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o., której jedynym właścicielem jest Uczelnia.

Gdański Uniwersytet Medyczny Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne z dniem 2 stycznia 2012 roku został w całości wniesiony aportem do nowo utworzonej spółki jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego od ponad 8 lat współpracuje z firmą Hakon Software. Jesteśmy zadowoleni z usług tej firmy.

Hakon Software świadczy dla nas usługę opieki informatycznej nad stacjami roboczymi, serwerami oraz urządzeniami sieciowymi. Wspierają przy wymianie, modernizacji i zakupie nowego sprzętu informatycznego. Poza kompleksową opieką IT, dbają również o bezpieczeństwo danych firmowych i zarządzają kopiami zapasowymi dokumentacji.

Główne założenia funkcjonowania UCS oraz zadania statutowe są realizowane bez istotnych zmian do chwili obecnej. Zajmujemy się przede wszystkim udzielaniem świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych oraz promocją zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych dla potrzeb Uczelni. Wszystkie poradnie zostały
wyposażone w jednostki informatyczne, powiązane z elektronicznymi kartami identyfikacji lekarza oraz czytnikami kodów identyfikujących pacjenta. Współpraca z Hakon Software daje nam poczucie bezpieczeństwa i pewność, że możemy liczyć na wsparcie doświadczonej kadry profesjonalistów IT.

Z pewnością będziemy kontynuować i polecać współpracę z firmą Hakon Software.”
Mirosława Pellowska-Piontek
Prezes Zarządu
Podziel się artykułem