GorisMed

“Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki Obrazowej GorisMed Radiolodzy Rzepecka-Wejs i Partnerzy powstał 1 października 2000 roku. W GorisMed zajmujemy się diagnostyką obrazową w zakresie badań mammograficznych, radiologii klasycznej, USG oraz biopsji cienko- i gruboigłowych pod kontrolą USG.

Cała nasza praca opiera się na obsłudze skomputeryzowanych urządzeń od wykonywania badań na nowoczesnym cyfrowym sprzęcie obsługiwanym przez różne aplikacje komputerowe przez opracowanie tych badań i wykonanie opisów w specjalnych programach komputerowych do wydruku wyników i nagrania tych badań na nośnika (płyta, pendrive). Z tych powodów tak ważna jest sprawność i wydajność wszystkich naszych urządzeń, przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa danych naszej placówki oraz pacjentów.

Firma Hakon Software jest naszym partnerem w zakresie opieki informatycznej od 2007 r. Codziennie dbają o naszą infrastrukturę serwerową, komputery oraz pozostały sprzęt informatyczny. Hakon Software zapewnia nam wsparcie w postaci kompleksowego outsourcingu
IT oraz m.in. wdraża nowe jednostki serwerowe, zarządza back-up’em, przeprowadza wiele prac teletechnicznych w tym montaż i uzbrojenie szaf rack czy też naprawa i modernizacja systemu alarmowego.

Firmę Hakon Software cenimy za profesjonalne i jednocześnie proste podejście do klienta. Zarówno w przypadku interwencji czy też codziennej pracy serwisowej inżynierowie Hakon Software starają się wytłumaczyć i przekazać potrzebną nam wiedzę w jak najbardziej prosty sposób. Niezmiennie, od 15 lat, jesteśmy zadowoleni z usług informatycznych i polecamy współpracę z Hakon Software jako rzetelnego i zaufanego Partnera.”
Grzegorz Szczypiór
Kierownik NZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej GorisMed Radiolodzy Rzepecka-Wejs i Partnerzy
Podziel się artykułem