Hakon
15 lat na rynku IT

RODO

Nowe ustawodawstwo  (RODO) stawia przed Firmami wiele nowych obowiązków ale także upraszcza wiele dotychczasowych problemów wynikających z ustawowej konieczności ochrony danych osobowych.

Jednym z kluczowych terminów jaki pojawia się w ustawie jest adekwatność zabezpieczenia danych osobowych które przetwarza Twoje przedsiębiorstwo. Są również przewidziane kary ale one również będą adekwatne do wykroczenia jakiego dopuści się Firma nieprzestrzegająca rozporządzenia.

Ocena skutków dla ochrony danych

Warto tutaj podkreślć, iż RODO nie narzuca jasnych, ściśle określonych wymogów bezpieczeństwa. Biorąc od uwagę zróżnicowany charakter usług sieciowych i procesów przetwarzania danych to administratorzy będą musieli wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stosowny stopień bezpieczeństwa. Z pomocą przyjdzie tutaj ocena skutków dla ochrony danych, której przeprowadzenie pozwoli ustalić odpowiedni model ochrony danych.

źródło: http://www.giodo.gov.pl/pl/p/informacje-ogolne

Z powyższego wynika że dobrze przeprowadzona analiza ryzyka oraz dobrze zaplanowane zabezpieczenia w znacznej mierze mogą nas uchronić przed karami nawet w przypadku wycieku lub kradzieży danych którymi administrujemy.

Jeżeli chcesz abyśmy pomogli Wam wdrożyć wytyczne techniczne audytora lub doradzili i wdrożyli narzędzia zabezpieczenia danych zapraszamy do kontaktu: