Nasze usługi:

Audyt sieci, serwera, systemu

czyli przegląd całej infrastruktury Twojej informatycznej

Audyt sytemu informatycznego

czyli sprawdzenie, jak działa Wasz system i czy jego konfiguracja jest poprawna

Integracja systemów

czyli połączenie między dwoma lub więcej systemami tak, aby usprawnić codzienną pracę

Zabezpieczenie sieci

czyli wprowadzenie zmian, które uniemożliwią dostęp osób niepowołanych

Sprzedaż i wdrożenie MS Teams oraz Office 365

czyli zapewnienie ciągłości komunikacji w Twojej firmie

Zabezpieczenie danych

czyli przygotowanie na sytuację kryzysową sytuację taką jak zdarzenie losowe, awaria lub sabotaż

Paletę naszych usług dopasowujemy do problemu, który pojawia się w Twojej Firmie, ale skąd wiadomo, jaki jest prawdziwy problem w systemie i jaka jest jego przyczyna?

Tym problemem może być:

Niedrożna sieć

Uszkodzona Infrastruktura

Zła wymiana informacji między systemami

Infekcja ważnego systemu

Sabotaż

Zwykły błąd użytkownika

Każdy z tych problemów, a nie jest to niestety pełen wachlarz możliwości, wymaga indywidualnego podejścia i innego rozwiązania. Zdarza się, że problem jest złożony i wymaga zastosowania kombinacji usług i narzędzi.

Dlatego tak ważna jest dobra diagnostyka wsparta wypracowaną metodologią, dobrymi narzędziami oraz wiedzą wykwalifikowanych konsultantów.

Jeżeli chcesz spotkać się w sprawie umowy serwisowej zapraszamy do kontaktu:

Równie ważne, jak rozwiązanie problemu jest późniejsze utrzymanie systemu w należytym stanie. Systemy powinny być zaktualizowane, zabezpieczone przed włamaniem i awarią oraz okresowo przeglądane przez wykwalifikowanego i zaufanego specjalistę.

Usługi takie świadczymy najczęściej na podstawie gwarantowanej umowy serwisowej.

Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę lub masz problem informatyczny, który wymaga szybkiej interwencji skontaktuj się z nami:

Lista branż Klientów którym pomogliśmy i na co dzień pomagamy:

Laboratoryjna

Motoryzacyjna

Logistyczna, transportowa

Medyczna

Stomatologiczna