Tag NIS2

NIS2 i KSC: Odpowiedzialność Kierownictwa za cyberbezpieczeństwo i kary za zaniedbania

Dyrektywa NIS2 oraz projekt zmiany ustawy o KSC nakładają na kierownictwo podmiotów kluczowych i ważnych bezpośrednią odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo w podmiocie. Głównym celem tych regulacji jest zmobilizowanie zarządów do poważnego podejścia do kwestii zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony systemów informacyjnych. Kluczowe zadania kierownictwa w zakresie cyberbezpieczeństwa Kierownicy podmiotów kluczowych i ważnych…